Before & After

ลูกค้าหลังใช้บริการ

คุณจุฑาทิพย์ ไกรราช ลดน้ำหนักทั้งตัว และกระชับหน้าท้อง
คุณจุฑาทิพย์ ไกรราช
ลดลง 10 กิโลกรัม
เจ้าของกิจการ ลดน้ำหนักทั้งตัว และกระชับหน้าท้อง จากน้ำหนักที่ 72 กโลกรัม ลดเหลือ 62 กิโลกรัม
คุณปอมปอม ลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนทั้งตัว
คุณปอมปอม
ลดลง 11 กิโลกรัม
นักเรียน ลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนทั้งตัว จากน้ำหนักที่ 86 กโลกรัม ลดเหลือ 75 กิโลกรัม
คุณวงศ์นภา ลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนทั้งตัว
คุณวงศ์นภา
ลดลง 4 กิโลกรัม
ผู้บริหารบริษัทเอกชน ลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนทั้งตัว จากน้ำหนักที่ 104 กโลกรัม ลดเหลือ 100 กิโลกรัม
Share
you live at