• 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ Slim Concept ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต หรือติดต่อโดยตรงที่ call center
    • 2. ยื่นใบสมัคร นัดสัมภาษณ์
    • 3. สัมภาษณ์ โดยบุคลากร slimconcept

  • Call Center 092-363-6365
  • OR

    สมัครงาน ที่นี่