เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

ชั้น 2 โทร. 043 288 215
email : kk@slimconceptthailand.com
  • ดูแผนที่