เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

ชั้น 5 โทร. 0-2937-0595
email : lp@slimconceptthailand.com
  • ดูแผนที่